Konsumentkreditlagen – vilka rättigheter och skyldigheter har man vid köp på kredit?

Vad gäller egentligen vid kreditavtal? I den här guiden går vi igenom Konsumentkreditlagen (2010:1846) och vilka rättigheter och skyldigheter det finns för dig vid köp på kredit och vid kreditavtal. 

Så handlar man på kredit

Vi kanske ska börja med att reda ut vad en kredit är. En kredit är ett köp som görs när man inte betalar för hela varan direkt, utan man lånar pengar för att betala. Pengarna kan till exempel lånas av ett kreditkortsföretag eller av företaget som säljer varan. Man får vanligtvis en avbetalningsplan eller delbetalningsplan om hur kreditskulden ska återbetalas. 

Om man använder ett kreditkort för att köpa en vara köps alltså denna vara på kredit. Kreditkortsföretaget lånar ut pengar till dig för att betala för varan, du betalar sedan tillbaka till kreditkortsföretaget via din kreditkortsfaktura. Det tillkommer vanligtvis avgifter för till exempel ränta och administration vid kreditköp.

Vad innebär konsumentkreditlagen?

Konsumentkreditlagen är skapad för att ge konsumenten trygghet och transparenta villkor vid krediter. Alla kostnader som tillkommer vid krediten ska förmedlas tydligt och enligt en viss standard. 

Målet är att konsumenten ska kunna fatta ett välgrundat beslut om sin privatekonomi.

Kreditföretaget har följande skyldigheter: 

  • Tydlig information om kostnader enligt en EU-standard (SEKKI).
  • En kreditprövning måste genomföras innan krediten godkänns för att säkerställa återbetalningsförmåga hos konsumenten. 

Följande information måste finnas i kreditavtalet för att det ska följa lagen: 

  • Kostnader och årlig ränta: Det måste framgå tydligt vilka kostnader och räntor som tillkommer om du tar kreditlånet. 
  • Betalinformation: Information om hur du ska betala tillbaka kreditlånet.
  • Ångerrätt: Information om ångerrätt och hur läge denna gäller (minst 14 dagar).
  • Förseningsavgifter: Vad händer om kreditlånet inte betalas i tid?
  • Information om försäkringar: Ingår försäkringar när kreditkortet används? Vilka och vilka villkor gäller?

När gäller konsumentkreditlagen?

Lagen gäller vid alla krediter som erbjuds av företag till konsumenter. Det handlar alltså om kreditlån, köp på faktura och avbetalning. 

Konsumentkreditlagen gäller inte vid studielån, lån mellan företag eller när man lämnar in något till en pantbank mot betalning. 

Läs mer om konsumentkreditlagen på Riksdagens hemsida.

Vid fel och brister – invändningsrätt

Om man har gjort ett kreditköp som man på något sätt inte är nöjd med finns det något som kallas invändingsrätt. Det kan handla om att varan inte fungerar som den ska eller om du av någon annan anledning inte kommer överens med säljaren. Då ska du, enligt invändingsrätten, kunna vända dig till banken som har utfärdat krediten för återbetalning eller skadestånd. 

Invändningsrätten regleras i konsumentkreditlagen. I grund och botten handlar den om att du som konsument ska kunna ställa samma krav på banken som på företaget som sålt varan eller tjänsten. 

Då gäller invändningsrätten 

Invändningsrätten gäller vid kreditköp där krediten och köpet är kopplat. Det kan till exempel handla om köp på kredit där säljföretaget förmedlat en kreditlösning eller om du har köpt varan eller tjänsten med ett kreditkort.

Om du har tagit ett separat lån, och sedan använt de lånade pengarna för att köpa varan eller tjänsten gäller inte invändningsrätten. 

Vanliga frågor och svar om konsumentkreditlagen

Vilka lagar gäller vid kredit?

Konsumentkreditlagen reglerar krediter som erbjuds konsumenter av företag. Det handlar om köp med kreditkort, kreditlån och fakturaköp. Lagen finns till för att skydda konsumenten och för att säkerställa tydlig information och god kreditgivningssed. 

Vad ska ett kreditavtal innehålla?

Ett kreditavtal måste minst innehålla tydlig information om årlig ränta, kostnader, återbetalningsvillkor, ångerrätt, villkor vid sena betalningar och villkor för eventuella försäkringar.

Finns ångerrätt vid krediter? 

Ja, enligt konsumentkreditlagen har man som konsument 14 dagars ångerrätt vid ett kreditavtal. Indom dessa dagar måste man meddela kreditgivaren att man ångrar avtalet.