För företag kan det vara en praktisk och smidig lösning att ha kreditkort för sina anställda. Det handlar då om sådana medarbetare som ofta har löpande utgifter av olika slag i tjänsten. Det kan handla om utgifter för resor, för representation eller för andra kostnader där det kan vara lämpligt att betalning sker på plats i stället för mot faktura.

Kreditkort för företag är ett förtroende

Ett kreditkort för företag i en anställds hand innebär naturligtvis ett stort ansvar. Det är ju liktydigt med att man förser medarbetaren med kontanta pengar som i praktiken kan användas hur som helst. Det är alltså viktigt att man har klara regler för vad kortet får användas till. Vidare är det givetvis viktigt att man inte anförtror ett kreditkort till vilken medarbetare som helst. Jämför kreditkort noggrant innan ni ansöker om ett för er anställd.

Krediten är förenad med kostnader

Om ett företag har kreditkort innebär det också att företaget har en kreditgräns inom vilken företaget kan använda kortet för löpande utgifter. Kreditgränsen är naturligtvis förenad med kostnader. Dels får företaget betala ränta på utnyttjade krediter men dels också en avgift för att ha rätt till gränsen oavsett om den utnyttjas eller inte. Härutöver tillkommer en årlig avgift för varje utfärdat kort samt en fakturaavgift.företagare

Det vanliga är att banken skickar en faktura till företaget varje månad. På fakturan finns varje användning avseende respektive kortinnehavare registrerad. Medarbetaren ska i sin tur spara varje slip avseende kortbetalningen samt räkningen som betalningen avser. Detta underlag lämnar medarbetaren till företagets ekonomiansvariga enligt de regler som företaget själv anvisar. Självklart är det dock att verifikationerna lämnas senast i samband med att månadsfakturan kommer för avstämning och intern granskning.

Kortet ska ej användas för privata utgifter

En viktig omständighet att tänka på är att kreditkortet inte annat än i nödfall ska få användas för privata utgifter. Dels är detta något som företaget för sin egen skull bör ha som regel för att medarbetare inte ska frestas till privata utgifter på företagets bekostnad, men dels finns det också regler i aktiebolagslagen och i skattelagstiftningen som gör att man ska vara försiktig. Privata utgifter på ett kreditkort kan vara att betrakta som ett förbjudet lån vilket är förenat med straffansvar. Likaså kan privata utgifter skattemässigt bli att anse som en anställningsförmån som ska beskattas.

Sammanfattningsvis finns det många fördelar med att vissa medarbetare förses med kreditkort för företag. Det är framför allt enkelt och smidigt att vederbörande själv inte tvingas ligga ute med pengar. Samtidigt är det förenat med stort ansvar för både den enskilde medarbetaren och för företaget.