kreditkortets historia diners

Diners kreditkort från 1950 1

Kreditkortets historia börjar i den mest fundamentala delen i uppbyggnaden av det ekonomiska system som vi har idag, nämligen byteshandeln och strävan efter att effektivisera vår handel med varandra. När företag i slutet på 1800-talet började använda individanpassade mynt för frekventa kunder (som på så sätt kunde samla köp och betala senare) startade man en utveckling som ledde till vad ett kreditkort är idag
2. Kreditkort likt de vi har idag började utformas i början på 1920-talet när företag, som till exempel hotell eller oljeföretag, började utfärda kort till sina kunder på en väldigt lokal och begränsad skala. Till exempel var krediten oftast bunden till en butik eller till ett visst område eller en stad. Det första kreditkortet som gick att använda på i mer än en butik introducerades år 1950 och heter Diners Club, fortfarande ett av världens mest kända och använda kreditkort3. Diners Club kom till genom att affärsmannen Frank McNamara år 1949 märker att han pinsamt glömt sin plånbok hemma när han ska betala notan på restaurangen Majors Cabin Grill i New York. Tillsammans med en kompanjon vid namn Ralph Schneider bildar de företag och lanserade Diners Club med tanken att det kortet på lång sikt ska kunna användas för att handla på väldigt många olika ställen och platser4. På otroligt snabb tid är antalet kunder 20 000 och konceptet sprider sig från restaurangen till andra branscher och bollen är i rullning. Formellt sett är kortet ett betalkort från början men i dagsläget är det ett kreditkort 5.

American Express gav sig in i leken år 1958 och då som alternativet för resor och evenemang, något som snabbt gjorde att American Express skapade sig en mytbild som det fina kortet att visa upp. I denna kreditkortets begynnelse så var konsumentens avgift annorlunda än vad den är idag. Det fanns inga räntor utan man betalade en årlig avgift och en procent på det man spenderade till företaget som utgav kreditkortet. Det var inte förrän i slutet på 1958-talet som banker började utveckla system att utöka privatpersoners möjlighet till att använda kreditkort även på nationell och internationell nivå och begynnelsen till vad som idag är VISA och MasterCard startades under samma tidsperiod6.

Utvecklingen för kreditkort har gått otroligt snabbt och många hävdar att bankerna av egenintresse driver på utvecklingen av kreditkort för att hanteringen och apparaten kring kontanter är för dyr7. Kreditkort är också kostsamt för handelsindustrin då bankerna tar högre avgifter av de som tar emot köp med kreditkort än med ett betalkort. Som ett exempel skriver Joel Dahlberg i sin bok ”Bankbluffen” att ett köp av en semesterresa för 19 000 kr ger en avgift från leverantören på 68 öre om köpet har gjorts med ett betalkort. Görs samma köp med ett kreditkort så får banken istället en procentuell ersättning som totalt bli 229 kr, alltså 336 gånger mer än vad det hade kostat leverantören om betalningen skett med ett betalkort8.

VISA & MasterCard

Kortfattat är VISA & MasterCard internationella medlemsorganisationer för betalningsmedel finansiella institutioner emellan. VISA står för Visa International Service Association9.

Källor: