Kreditkortets historia

Kreditkortets historia börjar i den mest fundamentala delen i uppbyggnaden av det ekonomiska system som vi har idag, nämligen byteshandeln och strävan efter att effektivisera vår handel med varandra. När företag i slutet på 1800-talet började använda individanpassade mynt för frekventa kunder (som på så sätt kunde samla köp och betala senare) startade man en utveckling som ledde till vad ett kreditkort är idag.

kreditkort historia

De första moderna kreditkorten

Kreditkort, likt de vi har idag, började utformas i början på 1920-talet. De första kreditkorten utfärdades av företag, som hotell och oljeföretag, till sina kunder. Korten var väldigt lokala och begränsade. Krediten var till exempel oftast bunden till en butik eller till ett visst område eller en stad.

Det första kreditkortet som gick att använda i mer än en butik introducerades år 1950 och heter Diners Club. Diner Club är fortfarande ett av världens mest kända och använda kreditkort. Kreditkortet kom till genom att affärsmannen Frank McNamara år 1949 märker att han pinsamt glömt sin plånbok hemma när han ska betala notan på restaurangen Majors Cabin Grill i New York.

Diners Club och American Express – pionjärer inom kreditkort

Tillsammans med en kompanjon vid namn Ralph Schneider bildar McNamara ett företag och lanserar Diners Club. Tanken är att korten på lång sikt ska kunna användas för att handla på väldigt många olika ställen och platser. På otroligt kort tid är antalet kunder 20 000. Konceptet sprider sig från restaurangen till andra branscher och bollen är i rullning. Formellt sett är kortet ett betalkort från början men i dagsläget är det ett kreditkort.

American Express gav sig in i leken år 1958 och då som alternativet för resor och evenemang. Detta gjorde att American Express snabbt skapade sig en mytbild som det fina kortet att visa upp. I denna kreditkortets begynnelse så var konsumentens avgift annorlunda än vad den är idag. Det fanns inga räntor utan man betalade en årlig avgift. Utöver denna avgift tillkom en procent på det man spenderade till företaget som utgav kreditkortet.

Då lanserades de första moderna kreditkorten

KreditkortÅrtal
Diners Club1950
American Express1958

Det var inte förrän i slutet på 1958-talet som banker började utveckla system för att utöka privatpersoners möjlighet till att använda kreditkort även på nationell och internationell nivå. Detta är begynnelsen till vad som idag är VISA och MasterCard startades under samma tidsperiod.

Kreditkortets historia

Tjänar bankerna på kreditkort?

Utvecklingen för kreditkort har gått otroligt snabbt och många hävdar att bankerna av egenintresse driver på utvecklingen av kreditkort för att hanteringen och apparaten kring kontanter är för dyr. Kreditkort är också kostsamt för handelsindustrin då bankerna tar högre avgifter av de som tar emot köp med kreditkort än med ett betalkort.

Som ett exempel skriver Joel Dahlberg i sin bok ”Bankbluffen” att ett köp av en semesterresa för 19 000 kr ger en avgift från leverantören på 68 öre om köpet har gjorts med ett betalkort. Görs samma köp med ett kreditkort så får banken istället en procentuell ersättning som totalt bli 229 kr, alltså 336 gånger mer än vad det hade kostat leverantören om betalningen skett med ett betalkort.

Sammanfattning – kreditkortets historia