Den som har fått ett kreditkort utfärdat i sitt eget namn skall generellt sett kunna betala med kort utomlands i hela världen där man överhuvudtaget accepterar kortbetalning. I de allra flesta fall går det att betala med kort utomlands utan att du behöver visar upp någon ID-handling som styrker att du är rättmätig innehavare av ditt kort. Så fungerar det åtminstone ofta i praktiken. Emellertid ingår det i inköpsställets åtaganden att kunna styrka din behörighet på något sätt.

KreditkortOmdömeVårt betyg
Norwegian Kreditkort

Bild Norwegian Kreditkort

Läs recension om Norwegian kreditkort

  • Ingen årsavgift.
  • Du får 6 veckors räntefri kredit.
  • CashPoints på alla köp, överallt.

betyg-hel betyg-hel betyg-hel betyg-hel

Årsavgift: 0 kr
Ränta: 19,99%
Räntefritt: 45 dagar
Kredit: 5 000 - 100 000 kr


Ansök direkt


Collector Easyliving

Bild Collector Easyliving

Läs recension om Collector Easyliving

  • Förlängd garanti för hemelektronik & leveransförsäkring vid e-handel.
  • Inget valutapåslag när du handlar utomlands.
  • Räntefria köp i upp till 56 dagar.
  • Avgift för kontantuttag 3 % lägst 45kr.

betyg-hel betyg-hel betyg-hel

Årsavgift: 195 kr
Ränta: 13,95%
Räntefritt: 56 dagar
Kredit: 10 000 - 100 000 kr


Ansök direkt


Marginalen Traveller

Bild Marginalen Traveller

Läs recension om Marginalen Traveller

  • Ingen årsavgift första året.
  • Få 5.000 poäng efter tre genomförda köp inom 30 dagar.
  • Du får nio reserelaterade försäkringar.
betyg-hel betyg-hel betyg-hel betyg-hel

Årsavgift: 395 kr
Ränta: 16,90 %
Räntefritt: 50 dagar
Kredit: 15 000 - 150 000 kr


Ansök direkt


Detta sker då vanligtvis genom att man skriver sin namnteckning på en slip (ett kvitto försett med en rad för innehavarens namnteckning). Då görs alltså kontrollen av identitet på det sättet. Det kan givetvis också vara så att butiken eller hotellet ifråga vill ha ytterligare bevis på att man är den man uppger sig vara. I internationella sammanhang är det i princip endast om man då visar upp sitt pass som man kan sägas ha identifierat sig själv på ett godkänt sätt.

Pass utomlands

Ett svenskt körkort duger för det mesta i de nordiska länderna men om man tar sig längre ut på kontinenten är förhållandena ofta annorlunda. Inom Schengen-området råder i teorin passfrihet. I praktiken är det dock ändå rekommenderat att bära med sig sitt pass om man skulle krävas på identifieringshandling i samband med att man använder sitt kreditkort.

Betalningen registreras omedelbart – kontrollera ditt konto

I samband med att du gör din betalning bör du alltid se till att behålla en kopia av den slip som du fick signera. Snarast möjligt efter användandet bör man därefter kontrollera på sitt konto, via internet, att debitering av kontot har skett på ett korrekt sätt. Debiteringen i systemet sker omedelbart vilket också gör att betalningen omedelbart därefter kommer att synas på kontot.

Om ett inköp sker och det inte finns tillräckligt med kreditutrymme på kontot kommer betalning att nekas. Eftersom systemet omedelbart registrerar varje betalning kan en situation uppstå där köp nummer 1 godkänns men inte det påföljande på grund av att kontogränsen redan nåtts genom det föregående inköpet. Det handlar således om en omedelbar registrering.

Ansök om Norwegian kreditkort här:

Ansök direkt

Spärra kortet omedelbart vid förlust

Hanteringen av kortet är kortinnehavarens ansvar. Kortet måste alltså förvaras tryggt. Det är försvarligt att överlämna kortet till en servitör på en restaurang som man inte av andra skäl har anledning att misstänka för obehörigt användande av kreditkortet.

Skulle kortet ändå på något sätt komma bort är det kortinnehavarens skyldighet att omedelbart anmäla förlusten och spärra kontot, på elektronisk väg eller genom att anmäla förlusten per telefon. Många kreditinstitut och banker har speciella nummer som du ringer till om du befinner dig utomlands.