Säkerhet är det viktigaste när man anförskaffar sig ett kreditkort – utan trovärdiga och säkra källor är det inte lätt att veta hur en ordentlig ansökan går till.

kreditkort säkerhet

Är Kreditkortlistan.se säker?

Kreditkortlistan lagrar aldrig några uppgifter utan förmedlar endast dig som besökare till våra samarbetspartners hemsidor som har hög säkerhet, vår sida är till för att du ska hitta det bästa kreditkortet.

Är mina personuppgifter tillgängliga för andra?

Din ansökan görs aldrig på Kreditkortlistan.se utan endast på våra partners hemsidor. De samarbetspartners vi jobbar med har säkra, slutna system som inte delar med sig av information med andra. Ansöker du om ett kreditkort med någon av våra partners så kommer inte någon annan att ha tillgång till dina uppgifter.

Avtalsinformation och säkerhet

Kreditkortlistan står aldrig som avtalspartner när du ansöker om ett kreditkort. Våra samarbetspartners som erbjuder kreditkort har stor erfarenhet av avtal och gällande lagar och är den part du binder ett avtal med om du ansöker om ett kreditkort via vår hemsida.