Den som är innehavare av ett kreditkort har ett stort ansvar för att förvara och på andra sätt hantera sitt kort på ett säkert sätt och tillförlitligt sätt. Händer något oförutsett så att man blir av med sitt kort eller det av någon annan anledning blir oanvändbart, bör man veta hur man kan spärra kort. Spärras kortet är det därefter omedelbart oanvändbart för den som vill nyttja det. Här ser du spärrnummer för kreditkort.

I själva spärrningsåtgärden ligger alltså såväl en möjlighet som en skyldighet. Möjligheten är att man kan förhindra missbruk, skyldigheten är att man måste göra detta för att kunna hävda att man har iakttagit den försiktighet som avtalet med banken innebär.

KreditkortOmdömeVårt betyg
Re:member Flex

Bild Remember Flex

Läs recension om re:member flex

  • Kreditkortet med högst betyg på Kreditkortlistan.se
  • Upp till 56 dagar räntefri kredit.
  • Flexibel ränta och ingen årsavgift.

betyg-hel betyg-hel betyg-hel betyg-hel betyg-hel

Årsavgift: 0 kr
Ränta: 9,74% - 24,74%
Räntefritt: 56 dagar
Kredit: 10 000 - 100 000 kr


Ansök direkt

Norwegian Kreditkort

Bild Norwegian Kreditkort

Läs recension om Norwegian kreditkort

  • Ingen årsavgift.
  • Du får 6 veckors räntefri kredit.
  • CashPoints på alla köp, överallt.

betyg-hel betyg-hel betyg-hel betyg-hel

Årsavgift: 0 kr
Ränta: 19,99%
Räntefritt: 45 dagar
Kredit: 5 000 - 100 000 kr


Ansök direkt


När du får kortet ingår du ett avtal

Som innehavare av ett kreditkort som förkommit och blivit missbrukat innan stölden/bedrägeriet blivit uppdagat, kan man naturligtvis bli skyldig att lämna uppgifter om hur man har förvarat kortet och lämna en trovärdig och acceptabel förklaring till hur detta kunde ske. När man erhåller kortet från banken får man skriva på ett avtal där man förbinder sig att hantera kortet på ett säkert sätt. Det är just den delen som kan vara av intresse om missbruk har skett.

Misstänker man att man har blivit utsatt för ett brott som varit orsaken till att kreditkortet förkommit är man skyldig att anmäla brottsmisstanken till polisen. Det räcker emellertid inte bara med att göra detta. Man måste också spärra kort omedelbart. Den åtgärden är till för att förhindra att ytterligare brott begås.

Sparra kreditkort

Spärra kreditkort på telefon och online

För att spärra kort ska man vanligtvis ringa ett telefonnummer i Sverige som är öppet dygnet runt. Detta gäller oavsett om man befinner sig i Sverige eller inte. Ett annat sätt att spärra kortet är att göra det på nätet. Om man har en elektronisk bankdosa som kan användas för transaktioner och saldokontroll kan man gå in på sin sida och spärra kortet. Det finns mobiltelefonappar som också möjliggör detta.

Spärra kortet utomlands

När ett kort har blivit spärrat är det också därefter helt oanvändbart även för innehavaren/ägaren. Innebörden av det är att man måste se till att få ett nytt kort med en ny kod. Om man är i utlandet kan det givetvis innebära problem. I många fall har man dock rätt att som innehavare av kreditkort få ut nödkontanter.

Om man inte följer de regler som gäller för spärrning av kort kan man få stå för följderna av att kortet försvann. I annat fall och om man i övrigt har hanterat kortet säkert tar banken på sig ansvaret.