Stipendium

På Enkla Media är vårt engagemang att främja studenter inom ekonomi genom vårt stipendium. Vi siktar på att stärka deras akademiska framgångar, särskilt inom områden som företagsekonomi, privatekonomi, skuldsättning, digitala betalningslösningar och fintech.

kreditkort

Om stipendiet

Stipendiet riktar sig till studenter i Sverige som ska skriva kandidat eller masteruppsats inom ekonomi, om exempelvis: privatekonomi, företagsekonomi, skuldsättning, digitala betalningslösningar, fintech eller finansmarknaden. Samt för dig som planerar att studera ekonomi utomlands. Stipendiet är 5000 kr.

english

Vem kan ansöka?

 • Du studerar på universitet eller högskola
 • Dina studier omfattar något av följande alternativ:
  • Utlandsstudier
  • Kandidat-, magister- eller masteruppsats

Tid för ansökan

Kreditkortlistans stipendium delas ut 2 gånger per år. Kommande ansökningstillfällen:

 • HT 2024: Ansök senast 2024-10-31
 • VT 2025: Ansök senast 2025-04-30

Hur ansökan går till

För att ansöka om stipendiet, vänligen sänd din ansökan via e-post till info@enklamedia.com. Märk e-posten med ”Stipendieansökan”. Genom att skicka din ansökan, samtycker du till att dina personuppgifter hanteras av oss under urvalsprocessen. Dina uppgifter kommer uteslutande att användas för detta ändamål. Dessutom ger du ditt tillstånd till att vi eventuellt kan publicera referenser till den segrande uppsatsen på vår webbplats. Vi kommer endast att överväga fullständiga ansökningar som uppfyller följande krav:

 • En beskrivning på högst 100 ord av din planerade uppsats, eller en redogörelse för dina planerade utlandsstudier.
 • Motivering på högst 100 ord av varför just du förtjänar vårt stipendium
 • Registerintyg. Intyget ska innehålla personnummer och intyga studier för innevarande termin. 
 • Fullständiga personuppgifter: Ditt namn, personnummer, kontaktinformation, information om din nuvarande utbildning och lärosäte.

Stipendiemottagaren kommer att utses och meddelas inom fyra veckor efter ansökningstidens utgång. Vinnaren kommer att kontaktas av oss.

Hur vinnaren utses

 • Juryn består av Enkla Medias VD Fredrik Falkengren och ytterligare medarbetare.

Vi ser fram emot din ansökan!

Tidigare stipendiater:

2024

Théodore Zitouni, Lunds Tekniska Högskola & Lunds Universitet