Har man köpt en resa och betalat den med Visa eller MasterCard gäller i allmänhet att man har ett avbeställnings-skydd. Vad är då ett avbeställningsskydd? Innebär det att man bara kan ångra sin beställning och enkelt få sina pengar tillbaka? Nej, avbeställningsskyddet fungerar inte på det sättet. Ett avbeställningsskydd är till för att du som resenär ska ha möjlighet att avbeställa resan om det inträffar något som är utanför din egen kontroll och som gör att du blir förhindrad att resa. Detsamma gäller om något dylikt inträffar under resans gång, det kan gälla sjukdom eller olycksfall.

KreditkortOmdömeVårt betyg
Norwegian Kreditkort

Bild Norwegian Kreditkort

Läs recension om Norwegian kreditkort

  • Ingen årsavgift.
  • Du får 6 veckors räntefri kredit.
  • CashPoints på alla köp, överallt.

betyg-hel betyg-hel betyg-hel betyg-hel

Årsavgift: 0 kr
Ränta: 19,99%
Räntefritt: 45 dagar
Kredit: 5 000 - 100 000 kr


Ansök direkt


När gäller avbeställningsskyddet?

Enligt Konsumentverkets regler är ett avbeställningsskydd något man kan åberopa om det inträffar en allvarlig händelse som gör resan mer eller mindre omöjlig eller mycket svår att genomföra.

Exempel på sådana händelser är följande:

• Du själv eller den du ska resa med har blivit sjuk
• Någon nära anhörig har blivit allvarligt sjuk
• Den du skulle ha rest med har avbeställt sin resa
• Någon annan oförutsedd händelse; till exempel brand eller översvämning i hemmet, har inträffat

Anmälan om en dylik händelse måste du göra så snart som möjligt om avbeställningsskyddet ska gälla. Gäller saken sjukdom hos någon anhörig måste man vara beredd att visa upp ett intyg på att man är nära släkting. Till nära släkting räknas make/maka eller registrerad partner, föräldrar, syskon, barn, sambo, mor- eller farföräldrar samt svärföräldrar. Ett sjukintyg avseende släktingen – eller dig själv vid egen sjukdom – krävs förstås också. Dokumentet som avses är ett läkarintyg i original som visar resedatumet. Kopior godkänns inte.

Olika regler för avbeställningsskydd

Reglerna är delvis olika beroende på vilken bank det är som har utfärdat kortet. Olikheterna gäller i allmänhet endast om reseförsäkring över huvud taget gäller eller inte. SEB kräver till exempel att 75 % av resan är betald med kreditkortet medan de övriga bankerna nöjer sig med att kortet är utnyttjat för halva resekostnaden.

Bästa resekortet, Norwegian Kreditkort,  med avbeställningsskydd: 

Ansök direkt

Har du således en gällande reseförsäkring via ditt VISA-kort eller MasterCard är reglerna i stort sett identiska när det gäller avbeställningsskyddet. I de fall där man har bokat en paketresa med VISA-kort eller MasterCard får man betala en självrisk för avbeställningen på 200 kronor.

avbeställningsskydd

Maxbelopp för ersättning

Det finns också en övre gräns för hur mycket pengar man kan få tillbaka om man tvingas utnyttja avbeställningsskyddet. För Visa gäller till exempel att de inte ersätter belopp utöver 25 000 kronor för en enskild resenär. Detta skiljer sig lite från vilket kortavtal man har med banken. Har man till exempel ett bankkort plus eller liknande kan maxbeloppet vara en högre summa.

Eftersom försäkringsskyddet avseende såväl Visa som MasterCard även avser vissa medresenärer (i allmänhet avses den närmaste familjen med en åldersgräns på 23 år för barn) har man satt en sammanlagd beloppsgräns för samtliga resenärer som omfattas av skyddet på 75 000 kronor.

Man bör ha klart för sig att det inte är någon mening med att vara överförsäkrad. För varje skada får du som tecknat försäkringen endast en ersättning oavsett hur många försäkringar du har tecknat hos olika bolag. Se därför till att snarare komplettera dina befintliga skydd än att fördubbla dem. Ta för vana att alltid noga läsa igenom de enskilda bankernas villkor så att du inte står på bar backe om oturen skulle vara framme. Om du ska göra en ovanlig resa eller om något verkar oklart kan du alltid kontakt kundtjänst för just din bank så att du får klart besked.